понеділок, 16 січня 2017 р.


Крилаті вислови про математику

Математика - цариця наук, арифметика - цариця математики.   ( К.Ф. Гаусс)
Математика - це єдиний досконалий метод водити самого себе за ніс.(Альберт Ейнштейн)

Математика — це мова плюс роздуми.  (Р. Фейнман)
Математика — це велична споруда, створена уявою людини, для пізнання Всесвіту. (Ле Корбюз’є)
Алгебра — інтелектуальний інструмент, який створений, щоб додати ясність кількісному аспекту миру. (А. Уайтхед)
Математика є прообразом краси світу. (І. Кеплер)
Математик повинен бути поетом в душі. (С. Ковалевська)
Математика володіє не тільки істиною, але і вищою красою, холодною і суворою, подібною красі скульптури. (Б. Рассел)
Цифри не керують світом, але вони показують, як управляється світ.                                                                         (І. Гете)
Вся глибина думки, яка закладена у формулювання математичних понять, згодом розкривається тим умінням, з яким ці поняття використовуються.  (Е. Вігнер)
Математик, так само, як художник або поет, створює узори. І якщо ці узори стійкіші, то лише тому, що вони складені з ідей.  (Р. Харді)
В світі немає місця для непривабливої математики. (Р. Харді)
«Доведення від супротивного», яке так любив Евклід, є чи не найвитонченішою зброєю математика. Це набагато красивіший прийом, ніж будь-який шаховий гамбіт: шахіст, щоб добитися успіху, може пожертвувати пішака або навіть фігуру, математик же йде на ризик програшу всієї партії.   (Р.X. Харді)
Аксіома – це теорема, яка довела своє алібі. (Б. Дабузький)
Арифметика — це лічильна мудрість. Без цієї мудрості ні філософа, ні лікаря не може бути. (Л. П. Магницький)
Цілі числа — першоджерело математики. (Г. Мінковський)
Усе впорядковується відповідно до чисел.  (Піфагор)
…принципи геометрії є принципами всієї математики. (О. Хайям)
Невибагливі головоломки про цілі числа протягом віків були джерелом оновлення математики. (Г. Біркгоф)
І, дуже полюбивши мистецтво числове, я подумав, що без числа не можна вивести ніяке міркування філософське, і його слід вважати матір’ю всієї мудрості. (А. Ширакаці)
Те, що сьогодні доведено, колись існувало тільки в уяві.                                                                                                            (Вільям Блейк)
Справа не в тому, що вони не бачать розв‘язку. Справа в тому, що вони не бачать проблеми.   (Г.К. Честертон)
Нічого немає більш практичого, ніж хороша теорія.  (Л. Больцман)
Нехай той, хто не математик, не читає мене.   (Леонардо да Вінчі)
Алгебра і геометрія — єдині країни, де панують тиша й мир.
                                                                                           (М. Аньєзі)
Математика і поезія – це… вираз тієї самої сили уяви, тільки в першому разі уява повернена до голови, а в другому – до серця. 
                                                                                                     (Т. Хілл)
Жодна інша наука не навчає так ясно розуміти гармонію природи, як математика…                                                                   (П. Карус)
… Математика – справа не тільки розуму, але й фантазії… 
                                                                                (Ф. Клейн)
Жоден учений не мислить формулами.   (А. Ейнштейн)
Формула – стислий вираз законів природи.    (Я. Черняк)
Краса тісно пов‘язана зі симетрією.     (Г. Вейль)
Той, для кого двічі по два чотири – само собою зрозуміле, ніколи не стане великим математиком.    (Б. Брехт)
Хоч би як добре працювала машина, вона зможе розв‘язувати всі задачі, що ставляться перед нею, але сама жодної задачі не придумає.                                      (А. Ейнштейн)
Найвище призначення математики полягає в тому, щоб знаходити прихований порядок в хаосі, що оточує нас.   (Н. Вінер)
Математика – наука молодих. Інакше й не може бути. Заняття математикою – це така гімнастика розуму, для якої потрібна вся гнучкість і вся витривалість молодості.    (Н. Вінер)
Тисячі шляхів ведуть до помилки, але лише один – до істини.
                                                                                        (Жан-Жак Руссо)