понеділок, 16 січня 2017 р.


Крилаті вислови про математику

Математика - цариця наук, арифметика - цариця математики.   ( К.Ф. Гаусс)
Математика - це єдиний досконалий метод водити самого себе за ніс.(Альберт Ейнштейн)
ДО УВАГИ УЧНІВ!!!  
У зв'язку з карантином публікую завдання для самостійного опрацювання навчального матеріалу:

Додаткова інформація. Електронні версії підручників можна знайти за посиланням:

Математика

1 курс, група 6
Підручник: Бевз Г.П., Бевз В.Г. Математика Алгебра і початки аналізу та геометрія (рівень стандарту): підруч.для 10 кл. закладів загальної середньої освіти/ Г.П.Бевз, В.Г.Бевз.- Київ:Видавничий дім ”Освіта”, 2018
11.03.2020р. (Дистанційне навчання)
Урок № 60-61Розв”язування завдань. Вимірювання відстаней у просторі. 
§ 33 с. 234-235. Опрацювати параграф. Вивчити означення. Дати відповідь на запитання 1-5 в кінці параграфу. Розглянути задачі на стр.235. Розв"язати № 1137, № 1142.
18.03.2020р. (Дистанційне навчання)
Урок № 62-63 Розв”язування завдань. Кути між прямими  у просторі. 
§ 23 с. 241 - 244. Опрацювати параграф. Вивчити означення. Дати відповідь на запитання 1-8 в кінці параграфу. Розглянути задачі на стр.244. Розв"язати № 1192, № 1198.

Урок № 64-65  Кути між прямою і площиною у просторі. Теорема про три перпендикуляри.

Домашнє завдання § 33 повторити,  § 30 теор13 стр 222 вивчити,Розглянути розв задачі 2 на стр.223-224,№1213, повторення № 991.

Урок № 66-67  Розв”язування завдань.  Кути між площинами у просторі.

Домашнє завдання § 33 стр. 243-244. К.з. 5-8. усні задачі 1181-1190.

Урок № 68-69     Узагальнення і систематизація знань..Контрольна робота. 
Домашнє завдання стр.248      В1, В2.
Урок № 70    Повторення


1 курс, група 7
Підручник: Бевз Г.П., Бевз В.Г. Математика Алгебра і початки аналізу та геометрія (рівень стандарту): підруч.для 10 кл. закладів загальної середньої освіти/ Г.П.Бевз, В.Г.Бевз.- Київ:Видавничий дім ”Освіта”, 2018

16.03.2020р. (Дистанційне навчання)
Урок 55 -56 Розв”язування завдань. Перпендикулярність площин. 
§ 31 с. 227-229;  Опрацювати параграф. Вивчити означення теорему 14 .Розглянути задачі на стр.229-230. Розв"язати № 1107, № 1113
23.03.2020р. (Дистанційне навчання)
Урок № 57-58.Властивості площин перпендикулярних між собою.  Розв”язування завдань.
§ 31 с. 228; Вивчити властивості. Розв"язати №1120.
 Урок № 59-60.Перпендикуляр і похила.  Розв”язування завдань.  
Домашнє завдання § 30 с. 220. Опрацювати параграф. Вивчити означення. Дати відповідь на запитання 1-4 в кінці параграфу. Розглянути задачу 1 на стр.233. Розв"язати № 1073, № 1079.


 Урок №61-62 .Вимірювання відстаней у просторі. Розв”язування завдань
Домашнє завдання § 33 с. 234-235. Опрацювати параграф. Вивчити означення. Дати відповідь на запитання 1-5 в кінці параграфу. Розглянути задачі на стр.235. Розв"язати № 1137, № 1142.
 Урок № 63-64    Кути між прямими  у просторі.  Кути між прямою і площиною у просторі.


 Урок № 65  Теорема про три перпендикуляри.
 Урок № 66-67 Розв”язування завдань.  Кути між площинами у просторі.

Домашнє завдання § 33 стр. 243-244. К.з. 5-8. усні задачі 1181-1190.
 .
 Урок № 68  .Узагальнення і систематизація знань.
Домашнє завдання  стр.249. опрацювати.


Урок № 69-  70  Контрольна робота.  Повторення

Домашнє завдання стр.248      В1, В2.
  
2 курс, група 11
Підручник: Бевз Г.П., Бевз В.Г. Математика Алгебра і початки аналізу та геометрія (рівень стандарту): підруч.для 11 кл. закладів загальної середньої освіти/ Г.П.Бевз, В.Г.Бевз.- Київ:Видавничий дім ”Освіта”, 2018
13.03.2020р. (Дистанційне навчання)
Урок 44-45. Площа бічної та повної поверхні призми. Паралелепіпед.
§ 17 с. 149-153  Опрацювати параграф. Вивчити означення. Дати відповідь на запитання  в кінці параграфу. Розглянути задачі на стр.154. Розв"язати № 613, № 640.
20.03.2020р. (Дистанційне навчання)
Урок 46-47. Розв”язування завдань. Піраміда.
§ 18 с. 159 . Розв"язати № 621, № 623.
Урок 48-49     Правильна піраміда.Площа бічної та повної поверхні піраміди.
Домашнє завдання § 29 с. 224-226. Опрацювати параграф. Вивчити означення. Дати відповідь на запитання 1-6 в кінці параграфу. Розглянути задачі на стр.226. Розв"язати № 937, № 942.
Урок 50-51  Розв”язування завдань.Перерізи многогранників.
Домашнє завдання   Побудувати діагональний переріз паралелепіпеда.
Урок 52-53  Розв”язування завдань. Узагальнення і систематизація знань.
Домашнє завдання.  Самостійна робота №7 стр.236
Урок 54-55  Контрольна робота. Первісна.

І варіант
1. Знайти площу квадрата, сторона якого дорівнює 14 см.
2. Побудуй прямокутний паралелепіпед, познач його вершини. Виміряй довжину, ширину і висоту та обчисли його об’єм.
3. Вирази в метрах
7 км; 2 км 150м; 18 км 14 м.
ІІ варіант
1. Знайти площу прямокутника, сторони якого дорівнюють 11 см і 16 см.
2. Побудуй куб, познач його вершини. Виміряй довжину, ширину і висоту та обчисли його об’єм.
3. Вирази в грамах
40 кг; 13 кг 150 г; 9 кг 3 г.

на 7, 8, 9 балів.

І варіант
1. У скільки разів об’єм прямокутного паралелепіпеда, виміри якого 9 дм, 10 см, 200 мм, більший за об’єм куба з ребром 10 см.
2. Об’єм прямокутного паралелепіпеда 71400 см3. Знайти його висоту, якщо його довжина = 1 м 70 см, а ширина - 3 дм.
3. Виконати дії
11 км + 33 м + 18 дм + 3 см
ІІ варіант
1. Знайти різницю об’єму прямокутного паралелепіпеда, виміри якого 24 см, 2 дм, 1м і об’єму куба, ребро якого 12 см.
2. Площа основи прямокутного паралелепіпеда 132 см2, а об’єм - 1716 см3. Яка його висота.
3. Виконати дії
2 т + 15 кг + 300 г + 7 ц

На 10, 11, 12 балів.

І варіант
1. У холодильнику зберігають лід, що має форму паралелепіпеда з розмірами 8 дм, 60 см, 4 дм. Скільки води заморозили, коли відомо, що 1 дм3льоду утворюється з 900 г води.
2. Знайти площу поверхні прямокутного паралелепіпеда, довжина якого - 8 см, ширина - 6см, висота - 11 см. Знайти суму довжин всіх його ребер.
3. Порівняти 3 год. 15 хв. і 3620 сек.
4. Скласти 3 рівних квадрати з 11 сірників.
ІІ варіант
1. Каменерізальна машина ріже камінь на блоки, які мають форму прямокутного паралелепіпеда з розмірами 4 дм, 20 см. 10 см. Яку масу має блок, якщо маса 1 м3каменю 2500 кг?
2. Знайти суму довжин всіх ребер прямокутного паралелепіпеда висотою - 12 см, шириною - 5 см, довжиною - 7 см. Визначити площу його поверхні.
3. Порівняти 72 км/год. і 21 м/с.
4. Із 6 сірників скласти 4 рівносторонніх трикутники.
Урок 56-57    Таблиця первісних. Правила знаходження первісних
• (Cu)' = C ∙ u', де C — сталий множник;
• похідна суми: (u + v)' = u' + v';
• похідна добутку: (uv)' = u'v + uv';

• похідна частки:  за умови, що v ≠ 0.

Домашнє завдання.
Знайдіть похідну функції:
Вивчити формули

Урок 58-59 Розв”язування завдань.Інтеграл
Домашнє завдання.
Установіть відповідність між функцією (1-4) і проміжками її спадання (А-Д).


Урок № 60-61. Розв”язування завдань.  Застосування інтегралів.
Домашнє завдання.§ 8 с. 72. Самостійна робота с. 36. 
Урок № 62. Застосування інтегралів
Домашнє завдання.
Урок № 63-64. Узагальнення і систематизація знань. Контрольна робота.

Домашнє завдання.
§ 2 с. 14. . Тематичні тести с. 74.

Урок № 65.Найбільше і найменше значення функції напроміжку.

Домашнє завдання. § 18 с.142. Повторити №678 стр.145.
Урок 66-67. Застосування похідної до дослідження функцій та побудови їхніх графіків . Розв”язування завдань на координати і вектори в просторі.
§ 17 с. 134  Опрацювати параграф. Повторити . Дати відповідь на запитання  в кінці параграфу. Розглянути задачі на стр.138. Розв"язати  № 646.
§ 37 с. 272. №1360.

Урок 68-69  Розвязування  завдань на координати і вектори в просторі. 
Домашнє завдання. § 36 с.264.повторити

 Математичний диктант із подальшою перевіркою 
1) Знайдіть координати вектора  якщо M(10;-4;2), K(16;2;-5).
2) Знайдіть координати вектора  де точка O — початок координат, A(1;-3;2).
3) Знайдіть координати початку вектора  якщо 
4) При якому значенні n вектори  рівні?
5) При якому значенні n вектори  колінеарні?
6) Знайдіть довжину вектора , якщо A(2;-3;6), B(1;-1;4).
Відповіді

Урок 70-71.    Розв”язування показникових та логарифмічних рівнянь. Розв”язування завдань.
Домашнє завдання.  Самостійна робота №1 стр.44 

2 курс, група 14
Підручник: Бевз Г.П., Бевз В.Г. Математика Алгебра і початки аналізу та геометрія (рівень стандарту): підруч.для 10 кл. закладів загальної середньої освіти/ Г.П.Бевз, В.Г.Бевз.- Київ:Видавничий дім ”Освіта”, 2018

11.03.2020р. (Дистанційне навчання)
Урок 53-54. Застосування похідної до дослідження функцій та побудови їхніх графіків . Розв”язування завдань на координати і вектори в просторі.
§ 17 с. 134  Опрацювати параграф. Повторити . Дати відповідь на запитання  в кінці параграфу. Розглянути задачі на стр.138. Розв"язати  № 646.
§ 37 с. 272. №1360.

2 курс, група 14
Підручник: Бевз Г.П., Бевз В.Г. Математика Алгебра і початки аналізу та геометрія (рівень стандарту): підруч.для 11 кл. закладів загальної середньої освіти/ Г.П.Бевз, В.Г.Бевз.- Київ:Видавничий дім ”Освіта”, 2018
18.03.2020р. (Дистанційне навчання)
Урок 55-56.  Розв”язування показникових та логарифмічних рівнянь.
§ 4 с. 30. №157,№ 159.
§ 2 с. 14. Самостійна робота с. 36. Тести с. 40.

Урок 57-58.Розв”язування показникових та логарифмічних рівнянь. Розв”язування завдань.
Домашнє завдання.  Самостійна робота №1 стр.44

Урок 59.  Повторення.
Домашнє завдання.  Головне в розділі стр 46

2 курс, група 17

11.03.2020р. (Дистанційне навчання)
Урок 60-61Розв”язування завдань.  Застосування інтегралів.
§ 8 с. 72. Самостійна робота с. 36. 
18.03.2020р. (Дистанційне навчання)
Урок № 62-63. Узагальнення і систематизація знань. Контрольна робота.

§ 2 с. 14. . Тематичні тести с. 74.


Урок № 64-65 Правила диференціювання.  Розв”язування завдань
Домашнє завдання. § 8 с. 65. №268, №270.
Урок № 66-67  Розв”язування завданьРозв”язування показникових рівнянь
Домашнє завдання.  № 99 стр28

Урок 68-69  Розвязування логарифмічних рівнянь. Вектори в просторі.
Домашнє завдання. § 36 с.264.повторити


 Математичний диктант із подальшою перевіркою 
1) Знайдіть координати вектора  якщо M(10;-4;2), K(16;2;-5).
2) Знайдіть координати вектора  де точка O — початок координат, A(1;-3;2).
3) Знайдіть координати початку вектора  якщо 
4) При якому значенні n вектори  рівні?
5) При якому значенні n вектори  колінеарні?
6) Знайдіть довжину вектора , якщо A(2;-3;6), B(1;-1;4).
Відповіді

Урок 70   Повторення.

 2 курс, група 18

13.03.2020р. (Дистанційне навчання)
Урок № 58-59..Інтеграл. Площі фігур. 
§ 6-7 с.51.  № 273, №277


20.03.2020р. (Дистанційне навчання)
Урок № 60-61. Розв”язування завдань.  Застосування інтегралів.
§ 8 с. 72. Самостійна робота с. 36. 

Урок № 62-63. Узагальнення і систематизація знань. Контрольна робота.


§ 2 с. 14. . Тематичні тести с. 74.Урок № 64-65 Правила диференціювання.  Розв”язування завдань

Домашнє завдання. § 8 с. 65. №268, №270.

Урок № 66-67  Розв”язування завданьРозв”язування показникових рівнянь

Домашнє завдання.  № 99 стр28

Урок 68-69  Розвязування логарифмічних рівнянь. Вектори в просторі.
Домашнє завдання. § 36 с.264.повторити

 Математичний диктант із подальшою перевіркою 
1) Знайдіть координати вектора  якщо M(10;-4;2), K(16;2;-5).
2) Знайдіть координати вектора  де точка O — початок координат, A(1;-3;2).
3) Знайдіть координати початку вектора  якщо 
4) При якому значенні n вектори  рівні?
5) При якому значенні n вектори  колінеарні?
6) Знайдіть довжину вектора , якщо A(2;-3;6), B(1;-1;4).
Відповіді


3 курс, група 23

Урок № 61-62..Розв”язування завдань. Правила знаходження первісних.
  Домашнє завдання.  § 13 с.1101-102.  № 454, №466

Урок № 63-64.Інтеграл. Площі фігур. 
Домашнє завдання. § 6-7 с.51.  № 273, №277
.Урок № 65-66.   Розв”язування завдань. Многогранники.
Домашнє завдання. § 6-7 с.51.  № 273, №277
Урок № 67-68.  Тіла обертання Узагальнення і систематизація знань.
Домашнє завдання. § 20-22 с.181-199. 
Урок № 69-70.Контрольна робота. Повторення

Домашнє завдання. § Тематичні тести с.234.